Maskinbearbetning

En korrekt genomförd maskinbearbetning är grundbulten till en lyckad renovering eller ett motorbygge. Innan du lämnar dina delar för bearbetning så måste du veta att de är fullgoda eller att du köper den kontrollen innan bearbetning påbörjas. Toppar är ett helt eget kapitel när det gäller bearbetning, nämner inget om detta på denna sida.t.

Blocket

Cylinderborren skall vara så optimal som det är praktiskt möjligt. Använd en motorverkstad som uppfyller detta. Stressplattor och alla ramlager överfall på plats dragna till rätt moment är inte overkill, utan tvärt om ett bevis på att motorverkstan tar detta på fullt allvar. Lämna med kolvarna och kolvringar då du lämnar blocket för borrning. Se till att du har tillverkarens specifikationer på både kolv/kolvringar.

Ramlager lägen skall ligga i linje och utan vinkel fel. Dessutom skall varje ramlager läge innehålla korrekthet på rundhet och inom diameteravvikelse. Detta är absolut krav vid en performance maskin. När vevaxeln är monterad ska den rotera mycket lätt. Du måste ha full koll på spelet i alla lagerlägen. Axiallagret är en del av något av ramlagern och har samma kravbild

Cylinderhöjden är viktig även vid en renovering, Det viktiga är att alla "cylindrar" är lika höga. Vanligtvis så är höjden något högre en specifikation, men detta kan du leva med om bara mindre skillnad finns mellan cylindrarna. I och med att du mäter detta så kan du räkna ut ett korrekt kompressionsförhållande för din motor. Det viktiga är att du har kontroll på hur det förhåller sig på just din motor. Vid en performance maskin så skall detta bearbetas till korrekthet om avvikelse finns

Kamlagerlägen ska precis som ramlagren ligga i linje o.s.v. Det som skiljer kamlager och ramlager/vevlager är att montaget av kamlagren har större betydelse för slut resultatet än vad en mindre avvikelse av lagerläget ger. Kamaxeln skall gå mycket lätt i sin lagring gör den det och du inte upptäckt någon synbar defekt under demontage/montage så är det fullt tillräckligt. Om du monterat en rullkam och tuffare fjädrar se till att du har lager som klarar denna påfrestning. Titta också om tillverkaren förordar att du byter drev på fördelaren.

Vevaxeln

• Se till att du får slaget kontrollerat på varje släng

• Lagerlägen skall vara cylindriska

• Lagerlägen skall vara inom rätt tolerans på diametern

• Lagerytan skall ha rätt ytfinhet, i vissa fall kan en polering vara på sin plats

• Radier skall vara korrekta

• Justera (öka) radien mellan oljekanaler och lagerytor

Övrigt

Det är uppenbart att en korrekt genomförd bearbetning ger; mer effekt och ökad hållbarhet ett mer kostnadseffektiv sätt att hitta effekt är svårt att identifiera. Om du tänker kosta på din renovering eller byggnation en betydande summa SEK. Gör inga avsteg från kvalitén på bearbetningen! Detta tillsammans med en korrekt plan är grunden till den motor du så gärna vill ha...

 
v8@aaengineering.se | Arne Andersson | Myrby Viksta 26 | 018-352326 | 0768-147 284
Copyright © 2008 AA Engineering AB