Välkommen till AA Engineering Energi!


Jag verkar som fristående konsult inom Sigholm konsult AB. Mitt arbetsområde är i första hand energianläggningar i Sverige.
Där jag kan erbjuda allt från underhållsplanering till ledningsstöd.
Min förhoppning är att du hittar något som intresserar dig och som kan leda till att jag kan bidra med något i din verksamhet!


:: Startsida
:: Tjänster
:: Wendelstein 7X
:: CV
:: Kontakt
:: AAE Motor

Curriculum Vitae

Namn: Arne Andersson
Födelseår: 1957
Yrke/roll: Ingenjör / Konsult, energianläggningar
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Driftingenjör KTH -84

 

 

Kraft- och värmeanläggningar
Lång erfarenhet av de flesta typer av pannor och bränslen
Lång erfarenhet av drift och underhåll på all typ av utrustning och maskiner tillhörande en kraftanläggning
Lång erfarenhet av utveckling av en kraftanläggning och dess maskinpark
Lång erfarenhet av ledning och styrning i små och medelstora organisationer

 

Projekt och projektledning
Jag har lång erfarenhet av stora, små, komplicerade och komplexa projekt. Jag har genom åren haft olika roller i projekt; projektledare, projektansvarig, beställare och eller tekniskt sakkunnig.

Under ett antal år var jag projektledare och produktionschef för tillverkning av kapslar (Coils) till fusionsreaktorn Wendelstein 7-X (se nedan) Vår kund var Babcok Noell Nuclear i Wurtsburg och slutkunden var Max Planck Institute for Plasma Physics IPP

Detta projekt är ett av de mer extrema industriprojekt som genomförts i Sverige och tom världen. Fusionsreaktorn arbetar från nära 0-punkten (4K) till 100 miljoner grader och tekniken för att bemästra detta finns inte tillgänglig idag. Fusionsreaktorn Wendelstein 7-X är en av få i värden som uppförs i forskningssyfte!

 

Personal, och inhyrd kompetens
Lång erfarenhet av personal, personal frågor och personalansvar
Lång erfarenhet av att leda inhyrd specialistkompetens
Lång erfarenhet av att arbeta i ledningsfunktioner
Lång erfarenhet av att samarbeta med olika typer av resurser och kompetenser i stora komplicerade projekt
Erfarenhet av att utbilda

 

Ledningssystem och revisioner
Erfarenhet av 14001
Erfarenhet av Systematiskt arbetsmiljöarbete
Erfarenhet av CO2-revison
Erfarenhet av internrevisioner
Erfarenhet av olika kvalitetsarbeten
Erfarenhet av olika underhållssystem

 

Maskinbearbetning
Erfarenhet av komplex maskinbearbetnings uppdrag. Erfarenhet av styrda stora svarvar, arborr, karusell, CNC och 5-axliga fräsverk. Erfarenhet av konstruktionsanpassning/utveckling för att möjliggöra en snabb och korrekt detalj framställning samt en kvalitativ slutprodukt.

 

Gjutning
Erfarenhet av modell anpassning och tillverkning av modeller
Erfarenhet av formning och tappning
Erfarenhet av identifiering av gjutdefekter samt hur åtgärda dessa
Erfarenhet av värmebehandling
Erfarenhet av NDT, röntgen, magnetpulverprovning och penetrant
Ovanstående erfarenhet gäller rostfritt stål i styckestorlekar mellan några kilo till 5000 kg

 

Svetsning
Erfarenhet av de allra flesta förekommande svetsmetoder. Under perioder ha jag varit ansvarig för personliga svetslicenserna enligt EU-direktiv. Erfarenhet av WPS, kontroller och besiktningar av tredjepartsorgan. Har också insikt i och erfarenhet av PED

 

Anställningar
Lastbilsmekaniker Upplands Motor Uppsala
Driftmaskinist Uppsala Energi AB
Maskinmästare Uppsala Energi AB
Underhållsingenjör Uppsala Energi AB
Driftingenjör Uppsala Energi AB
Driftchef Uppsala Energi AB
Projektledare Österby Gjuteri AB
Produktionschef Österby Gjuteri AB
Platschef Fortum Värme Nynäshamn AB
Projektledare AB Fortum värme samägt med Stockholm stad

 

Vad andra säger om mig
Erfarenhet och vilja, gör att jag tar uppdrag i mål. Mätningar och projektuppföljningar visar att jag både hanterar tidplaner och ekonomiska mål mycket bra. Kunden är trygg med de projekt jag leder och är nöjd med slutresultatet.
Jag tycker om att jobba med uppdrag som påverkar den producerande verksamheten positivt. Jag föredrar enkelhet och resultat före byråkrati och förseningar


 

v8@aaengineering.se | Arne Andersson | Myrby Viksta 26 | 018-352326 | 0768-147 284
Copyright © 2008 AA Engineering AB