Välkommen till AA Engineering Energi!


Jag verkar som fristående konsult inom Sigholm konsult AB. Mitt arbetsområde är i första hand energianläggningar i Sverige.
Där jag kan erbjuda allt från underhållsplanering till ledningsstöd.
Min förhoppning är att du hittar något som intresserar dig och som kan leda till att jag kan bidra med något i din verksamhet!


:: Startsida
:: Tjänster
:: Wendelstein 7X
:: CV
:: Kontakt
:: AAE Motor

Tjänster

På kraftverk, värmeverk och värmecentraler kan följande tjänster erbjudas

  •   Projektledning
  •   Maskin och anläggningsutveckling
  •   Platsledningsstöd
  •   Resursavlastning på nyckelfunktioner
  •   Underhållsplanering, underhållstrategier samt ledning av underhållsarbeten
  •   Montageledning (Site Manager)
  •   Driftsättning och provning
  •   Utbildning

Inom tillverkande industri kan följande erbjudas

  •   Projektledning av tillverkning och maskinbearbetningsuppdrag
  •   Implementering och utveckling av ledningssystem och systematiskt arbetsmiljöarbete

 

 
v8@aaengineering.se | Arne Andersson | Myrby Viksta 26 | 018-352326 | 0768-147 284
Copyright © 2008 AA Engineering AB