Välkommen till AA Engineering Energi!

Jag verkar som fristående konsult inom Sigholm konsult AB. Mitt arbetsområde är i första hand energianläggningar i Sverige.
Där jag kan erbjuda allt från underhållsplanering till ledningsstöd.
Min förhoppning är att du hittar något som intresserar dig och som kan leda till att jag kan bidra med något i din verksamhet!:: Startsida
:: Tjänster
:: Wendelstein 7X
:: CV
:: Kontakt
:: AAE Motor

Wendelstein 7X

Under ett antal år var jag projektledare och produktionschef för (bl.a.) tillverkning av kapslar (Coils) till fusionsreaktorn Wendelstein 7-X.
Vår kund var Babcok Noell Nuclear i Wurtsburg och slutkunden var Max Planck Institute for Plasma Physics IPP.

Detta projekt är ett av de mer extrema industriprojekt som genomförts i Sverige och tom världen. Tillverkningen av dessa kapslar var en utmaning på alla nivåer. Såsom gjutning, materialegenskaper, svetsning, toleranskrav, OFP, mätning och inte minst maskinbearbetningen. På bilden i mitten syns en av de femtio kapslar som tillverkades. På bilden till vänster är ett antal kapslar färdigställda med en supraledare monterad inuti kapslingen. Samt att hela kapseln är kopparbelagd. Beläggningen med koppar genomfördes i Frankrike. Supraledaren tillverkades bl.a i Italien. Till höger ses en vy över anläggningen i Greifswald där reaktorn nu uppförs.
Fusionsreaktorn arbetar från nära 0-punkten (4K) till 100 miljoner grader. Tekniken för att bemästra detta finns inte tillgänglig idag men med forskning och fullskaleförsök som Wendelstein 7-X kan det bli möjligt i en framtid.

Fusionsreaktorn Wendelstein 7-X är en av få i värden som uppförs i forskningssyfte!

Följ gärna länkarna för en mer utförlig information och om nuläget för Fusionstekniken!

 

 

Wendelstein 7-X is the worldwide largest and most advanced Stellarator experiment and is currently being constructed at the Greifswald Institute of the Max Planck Institute for Plasma Physics (IPP) . It is to demonstrate that this type of facility is suited as a power plant. The core element of the facility is a coil system of 70 superconducting magnetic coils. Wendelstein 7-X will not yet produce energy-generating fusion plasma but will enable important conclusions regarding the power plant characteristics of Stellarators.

 

 

 

 

 
v8@aaengineering.se | Arne Andersson | Myrby Viksta 26 | 018-352326 | 0768-147 284
Copyright © 2008 AA Engineering AB