:: Startsida
:: Aktuellt
:: Teknisk info
  Om AAE
Renovera vs
bygga nytt
  Grundplan
Innan start
  Maskinbearbet.
Block
Strokning
Kolvar
Balansering
Kamdrivning
och ventiler
Toppar
Avgassystemet
Oljesystemet
  Kylsystemet
  Tändsystemet
  OFP
:: Turn-key
:: Dokumentation
:: Montering
:: Renoverade motorer
:: Till Salu
:: Partners
:: Kontakt
:: AAE Energi

Ford Smallblock 302" 4V J-Code

I denna bildserie ser du ett montage av en Ford small-block 302".
Bilderna illustrerar några av de vitala momenten som ingår för att få en bra kontroll på att alla lägen och toleranser är rätt.

Motorn är renoverad och gjutnummer matchning är genomförd, dock återstår några komponenter innan den är fullständigt återskapad till en J-Code 4V 302" från C8D. Men detta kan ske som ett kompletterade arbete framöver av ägaren.

Maskinbearbetningen är genomförd av R Karlsson Stålteknik.

 

Mätning och monteringBlocket är borrat, tvättat och lackerat.

---

 

Övriga delar lackerade och klara för montage.

---

 

Det tomma blocket skall nu upp i motorstativet. Innan detta sker så montera pluggarna i oljekanalerna samt den stora pluggen för kamaxeln.

---

 

Vevaxeln är tvättad och alla oljekanaler är ordentligt rengjorda

---

 


Nu skall lagerspelet på ramlagren kontrolleras. Detta kan ske med hålindikatior eller (nästa bild)

---

 

Med plastremsa som här. Oavsett vilken metod du använder så gör denna kontroll.

---

 

Kontroll av vevaxelns radiella kast, detta skall omdet är möjligt kontrolleras vid demontage.

---

 

Kontroll av vevaxelns axiella spel, se till att axiallagret är centrerat och att allt är väl inoljat.

---

 

Här är kam och kamdrivning monterad. Kontrollera axialspelet på kamaxeln och se att det ligger inom de specifikationer som tillverkaren rekommendera. Använd ett kvalitativt kamaxelfett på kamnockarna. Montera pluggarna i oljekanalerna innan du monterar kamdrivningen.

---

 

Här är kolv monterad i ettans cylinder så en verifiering av TDC kan ske.

---

 

Gradering av kammen sker genom att kontrollera ICL på 1,ans cylinder och således 1,ans kamnock för insugsventilen.

---

 

Innan montage av kolvringar och efterföljande montage av kolvar kan ske skall kontroll av kolvringsgapen göras. Här kom det std. ringar med till 0.030 öd kolvar. Förödande om dessa monterats, nya fick beställas.

---

 

Här kan kontroll göras på rätt kolvringar. Använd i första hand tillverkarens rekommendationer på kolvringsgapet. Är det std ringar så kan du i andra hand använda specifikationen från "Shop manual" eller liknande. Men gör denna kontroll.

---

 

Montage av ringar på kolv samt att spelet mellan ringen och ringspåret kontrolleras. Vänd ringarna rätt och fördela gapen korrekt över omkretsen.

---

 

Här mäts diametern på kolvarna så att kolvspelet kan beräknas med resultat från mätningen av cylinderborren. Mätningen gjordes i detta fall direkt efter att vi såg att det var std ringar som levererats och på så sätt verifiera att kolvarna var 0.030 öd.

---

 

Mätning av cylinderborren, mät alla cylindrar och kontrollera hela cylindern i minst två riktningar. Det går också att göra detta med ett bladmått, men hålindikator ger ett mycket bättre resultat. Viktigt att denna kontroll sker efter att vevaxel och ramlager är på plats, då borrningen utfördes med ramlager överfallen monterade och dragna.

---

 

Klovarna monteras i rätt cylinder. Var extremt noga med att skydda vevaxeln vid montaget. Bultar/gängor på vevstaksbultarna är hårda och vassa. Vevaxeln är mjuk. Om du gör märken i vevaxeln i detta läge är det bara att plocka ur och slipa om.

---

 

När du drar vevlagren till rätt moment så sätt ett bladmått mellan storändarna. Detta skyddar vevlagren samtidigt som spelet mellan stakarna kontrolleras. Spelet mellan stakarna är viktigt att kontrollera vid demontage (men denna motor levererades isär plockad så kontrollen ske nu och lyckligtvis med gott resultat).

---

 

Efter att kolvar och lager är på plats, kan du montera oljepump med drivaxel, pickup, oljetråg, kåpa och svängningsdämpare. Mät avståndet mellan pickupen och botten i oljetråget.

---

 

Montera topparna och dra dom i minst tre steg till rätt moment.

---

 

Montera lyftare, stötstänger, vipparmar med låsmuttrar. Justera positionen i lyftaren nu (hydrauliska), gör detta med max två vevaxelvarv. Har du mekaniska lyftare så justera ventilspelet också med max två vevaxelvarv.

---

 

Här är ventilkåpor och insuget på. Nu är det bara att fortsätta montera förgasare,fördelare,bensinpump,grenrör,vattenpump,remskivor,nipplar o.s.v.

 

Nu kan vi ta en sista bild. I detta fall så skickas den till en väntande Ford Mustang Fastback.


---

 

Dokumentationen på denna motor finner du under en separat knapp på startsidan

 

 
v8@aaengineering.se | Arne Andersson | Myrby Viksta 26 | 018-352326 | 0768-147 284
Copyright © 2008 AA Engineering AB